Blue-chips

Expressió utilitzada per caracteritzar els valors cotitzats amb més volum i liquiditat d'un mercat borsari.