Blue-chips

Esamolde hori erabiltzen da bolumen eta likidezia handiagoarekin burtsako merkatu batean kotizatutako baloreak bereizteko.