Banda

Interval de cotitzacions entre les quals fluctua un títol.