ADA

Acrònim que respon a Associació per a la Defensa de l'Accionista. Aquesta associació cerca la defensa de l'accionista quan es produeixen litigis entre aquest i l'empresa en què participa com a propietari.