ADA

Acrónimo que responde a Asociación para a Defensa do Accionista. Esta asociación busca a defensa do accionista cando se producen litixios entre este e a empresa na que participa como propietario.