Acció

Valor mobiliari que representa una part alíquota d'una societat anònima i que atorga al seu titular els drets de l'accionista. És la part en què es divideix el capital d'una societat.