Despídete das comisións nas túas Tarxetas BBVA

Esquecerte das comisións nas túas Tarxetas BBVA é moi sinxelo

Selecciona a conta que tes contratada no BBVA á que queres vincular a túa tarxeta de crédito ou débito.

Descubre os requisitos que debes cumprir para non pagar cota por emisión e mantemento de tarxeta de crédito ou débito.

Así podes aforrar as comisións

Aplicarémosche estas vantaxes automaticamente na túa conta Va Contigo ao cumprires polo menos unha das condicións que detallamos a seguir. 

Consulta aquí as condicións aplicables á túa conta para te poderes beneficiar destas vantaxes.

Ingresos Cumprir polo menos un requisito
Ingresos
Nómina
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 800 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Pensión
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Desemprego
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Ingresos periódicos
Cumprir polo menos un requisito
Recibir ingresos por transferencias ou cheques que sumen, polo menos, 2.500 € ao trimestre.

Tamén podes despedirte das túas comisións:

  • Se es titular de máis de 4.000 accións BBVA, na conta asociada ao contrato de valores (as accións deben estar depositadas nun único contrato).
  • Ou mantés un saldo mensual medio de máis de 25.000 € nos seguintes produtos: Fondos de investimento, ETF, SICAV (non se inclúen sociedades de investimento libre), plans de pensións, Unit Link: valor liquidativo PIAS BBVA, Europrazo BBVA, rendas BBVA, rendas aseguradas BBVA, rendas variables BBVA, rendas diferidas BBVA, rendas PPA BBVA e PPA Acumulación BBVA: saldo menos a retención fiscal. Non son tidos en conta para o cómputo os plans de pensións de emprego. Polo menos en 2 dos últimos 4 meses, sempre que algún dos titulares da conta figure tamén como primeiro titular dos referidos produtos.

IP Va Contigo: documento coa información precontractual que detalla as condicións entre o BBVA e o titular da conta.

Aplicarémosche estas vantaxes automaticamente na túa conta Xove BBVA ao cumprires as condicións que se detallan a seguir.

Lembra que non é preciso domiciliares a nómina para te beneficiares da Conta Xove BBVA sen comisións. 

Opción 1. Se todos os titulares da conta teñen menos de 21 anos.

Non tes comisións nin condicións.

Opción 2. Se algún dos titulares da conta ten entre 21 e 29 anos.

Se calquera titular da Conta Xove BBVA usa a tarxeta polo menos catro veces nos catro meses naturais anteriores ao mes en curso, tampouco pagaredes as comisións anteriores. Por exemplo, no mes de xuño, revísase o total de movementos de tarxeta dos meses de febreiro, marzo, abril e maio.

Opción 3. Realizar un ingreso de diñeiro coas seguintes condicións

Consulta aquí as condicións aplicables á túa conta para te poderes beneficiar destas vantaxes

Ingresos Cumprir polo menos un requisito
Ingresos
Nómina
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 800 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Pensión
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Desemprego
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Ingresos periódicos
Cumprir polo menos un requisito
Recibir ingresos por transferencias ou cheques que sumen, polo menos, 2.500 € ao trimestre.
IP Xove: documento coa información precontractual que detalla as condicións entre o BBVA e o titular da conta.