Acomiada't de les comissions a les teves targetes BBVA

Oblidar-te de les comissions a les teves targetes BBVA és molt senzill

Selecciona el compte que tens contractat a BBVA al qual vols vincular la teva targeta de crèdit o dèbit.

Descobreix els requisits que has de complir per no pagar quota per emissió i manteniment de targeta de crèdit o dèbit.

Així et pots estalviar les comissions

Aquests avantatges te'ls aplicarem automàticament en el teu Compte Va Contigo si compleixes almenys una de les condicions que detallem a continuació. 

Consulta aquí les condicions aplicables al teu compte perquè puguis gaudir d'aquests avantatges.

Ingressos Complir almenys un requisit
Ingressos
Nòmina
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 800 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Pensió
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Desocupació
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Ingressos periòdics
Complir almenys un requisit
Haver rebut ingressos per transferències o xecs que sumin almenys 2.500 € al trimestre.

També pots dir adéu a les comissions:

  • Si ets titular de més de 4.000 accions BBVA, al compte associat al contracte de valors (les accions han d'estar dipositades en un únic contracte).
  • O mantens un saldo mensual mitjà de més de 25.000 € en els productes següents: Fons d'inversió, ETF, SICAV (no s'hi inclouen societats d'inversió lliure), plans de pensions, Unit Link: valor liquidatiu PIAS BBVA, Eurotermini BBVA, Rendes BBVA, Rendes Assegurades BBVA, Rendes Variables BBVA, Rendes Diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulació BBVA: saldo menys la retenció fiscal. No es tenen en compte per a aquest còmput els Plans de Pensions d'Ocupació. Almenys en 2 dels últims 4 mesos, sempre que algun dels titulars del compte figuri també com a primer titular d'aquests productes.

IP Va Contigo: document amb la informació precontractual que detalla les condicions entre BBVA i el titular del compte.

Aquests avantatges, te'ls aplicarem automàticament al teu Compte Jove de BBVA si compleixes les condicions que es detallen a continuació.

Recorda que no cal domiciliar-hi la nòmina per gaudir del teu Compte Jove de BBVA sense comissions. 

Opció 1. Si tots els titulars del compte tenen menys de 21 anys.

No tens comissions ni condicions.

Opció 2. Si algun dels titulars del compte té entre 21 i 29 anys.

Si qualsevol titular del Compte Jove BBVA fa servir la targeta almenys quatre vegades durant els quatre mesos naturals anteriors al mes en curs, tampoc no pagareu les comissions anteriors. Per exemple, el mes de juny es revisa el total de moviments de targeta dels mesos de febrer, març, abril i maig.

Opció 3. Fer un ingrés de diners amb les condicions següents

Consulta aquí les condicions aplicables al teu compte perquè puguis gaudir d'aquests avantatges

Ingressos Complir almenys un requisit
Ingressos
Nòmina
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 800 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Pensió
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Desocupació
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Ingressos periòdics
Complir almenys un requisit
Haver rebut ingressos per transferències o xecs que sumin almenys 2.500 € al trimestre.
IP Jove: document amb la informació precontractual que detalla les condicions entre BBVA i el titular del compte.