Novas solucións de investimento para ti

  • É un fondo de renda fixa euro a longo prazo, é dicir, inviste en distintos activos de renda fixa (obrigas, bonos, letras do Tesouro, notas promisorias de empresa, etc.), emitidos principalmente en euros. O fondo prevé manter os activos na carteira desde a súa compra ata o vencemento da estratexia (31 de marzo de 2025).
  • É un fondo de renda fixa euro a longo prazo, é dicir, inviste en distintos activos de renda fixa (obrigas, bonos, letras do Tesouro, notas promisorias de empresa, etc.), emitidos principalmente en euros. O fondo prevé manter os activos na carteira desde a súa compra ata o vencemento da estratexia (30 de novembro de 2027).

Coñece tamén os nosos fondos destacados. Axudámoste a decidires