Noves solucions d'inversió per a tu

  • És un fons de renda fixa euro a llarg termini, és a dir, que inverteix en diferents actius de renda fixa (obligacions, bons, lletres del Tresor, pagarés d'empresa, etc.) emesos principalment en euros. El fons preveu mantenir els actius en cartera des de la seva compra fins al venciment de l'estratègia (31 de març del 2025).
  • És un fons de renda fixa euro a llarg termini, és a dir, que inverteix en diferents actius de renda fixa (obligacions, bons, lletres del Tresor, pagarés d'empresa, etc.), emesos principalment en euros. El fons té previst mantenir els actius en cartera des de la seva compra fins al venciment de l'estratègia (30 de novembre del 2027).

Coneix també els nostres fons destacats. T'ajudem a decidir