Rendibiliza o teu diñeiro

O teu diñeiro en conta pode perder valor pola suba do custo da vida. Contratar un fondo de investimento pode ser unha oportunidade para tirar o máximo partido aos teus aforros.

Comezar asesoramento

Descubre máis sobre investimento

Un fondo de investimento é un patrimonio constituído coas achegas de moitos investidores (partícipes), representado e administrado por unha sociedade xestora que o inviste en distintos activos e instrumentos financeiros, obtendo resultados positivos ou negativos en función da evolución dos mercados. A unidade de investimento é a participación.