Rendibilitza els teus diners

Els teus diners poden perdre valor al compte, per la pujada del cost de la vida. Contractar un fons d'inversió pot ser una oportunitat per treure el màxim partit dels teus estalvis.

Començar assessorament

Descobreix més coses sobre inversió

Un fons d'inversió és un patrimoni constituït amb les aportacions de molts inversors (partícips), representat i administrat per una societat gestora, que l'inverteix en diferents actius i instruments financers i n'obté resultats positius o negatius segons l'evolució dels mercats. La unitat d'inversió és la participació.