As bolsas conteñen a respiración á espera da reunión monetaria da FED
Álvaro Manteca, responsable de estratexia de investimento de BBVA Banca Privada.

15/04/2024

Fai apenas unhas semanas, todo parecía moi doado. Jerome Powell estaba listo para dar inicio ao proceso de baixada de tipos, nun escenario económico de “Goldilocks”, en referencia ao famoso conto infantil. Neste escenario, todo é moderado, desde as presións inflacionistas ao crecemento económico, o que permite a boa evolución de todos os activos financeiros.

Nestes momentos, despois dunha semana de tensións xeopolíticas e de maior incidencia inflacionista, a vida estase volvendo máis difícil para os investidores. En efecto, os mercados volveron atrasar o momento da primeira baixada de tipos da Fed, mentres que a noticia de que Israel se está a preparar para un ataque sen precedentes por parte de Irán contra obxectivos gobernamentais, levou ao índice S&P 500 a rexistrar a súa peor semana desde o pasado mes de outubro. Isto prodúcese nun momento en que os investidores acumularon moita exposición a activos de risco nas súas carteiras.

Un comezo mixto da tempada de presentación de resultados sumouse ás preocupacións, xa que Wells Fargo e JP Morgan non cumpriron coas estimacións de ingresos que previra o mercado, aínda que as ganancias de Citigroup si superaron as previsións dos analistas.

Do mesmo xeito, a gran repunta experimentada polas rendibilidades da débeda tamén afectou á confianza. Os investidores agora esperan menos de dúas baixadas de tipos de xuro por parte da Reserva Federal en 2024, menos do que o propio banco central indica no seu famoso diagrama de puntos. Así mesmo, o equipo de economistas de Goldman Sachs baixou de cinco a dous os recortes de tipos esperados para 2024, mentres que os analistas de Barclays prevén que só se producirá unha baixada de tipos este ano.

Porén, no substancial, non cambiou de forma significativa o escenario macroeconómico global, aínda que si aumentaron os riscos. Comentamos en máis dunha ocasión que os mercados financeiros son en esencia máquinas de descontar riscos e que, tras unha suba practicamente vertical nos últimos cinco meses, era inevitable unha corrección, ou polo menos unha consolidación do mercado.

En suma, o índice S&P 500 pechou a semana con caídas próximas ao -1,5%, lastrado polos sectores financeiros e de saúde, que corrixiron máis dun 3% no cómputo semanal. Pola contra, aínda que ningún sector foi capaz de pechar a semana con subas, as empresas tecnolóxicas mostraron un mellor desempeño relativo, xa que os investidores se mostran confiados en que farán valer a fortaleza das súas marxes e os seus bos fundamentais para rexistrar un forte crecemento dos seus beneficios. Do mesmo xeito, o estilo de investimento “growth” superou con claridade o “value” na última semana. En Europa, as bolsas pecharon con caídas importantes, aínda que máis modestas que as rexistradas á outra beira do Atlántico. Os sectores financeiros e de telecomunicacións mostraron unha gran debilidade na semana bolsista europea, que destacou tamén polo gran desempeño das empresas petrolíferas e mineiras. Isto explica a boa semana da bolsa do Reino Unido, cuxa exposición ao sector de materias primas é moi significativa e que rexistrou alzas semanais superiores ao 1%. O mercado xaponés experimentou subas no cómputo semanal e, en xeral, os países emerxentes asiáticos tamén conseguiron navegar con éxito as incertezas semanais. O índice mundial de MSCI sufriu caídas semanais do 1,5%, lastrado pola debilidade dos mercados de renda variable dos países desenvolvidos.

No referente á semana que comeza, o ataque iraniano a posicións israelís está condicionando o arranque da semana actual. A reacción dos mercados parece ser bastante moderada, xa que gana forza a lectura de que estamos ante un movemento que ten características basicamente propagandísticas. O comunicado de Irán, que dá por concluído o episodio se Israel non responde ao ataque, engadiría evidencias neste sentido.

Ata agora, sábese que tanto Israel como os seus principais aliados, Reino Unido, Estados Unidos e algunhas fontes apuntan a que tamén Arabia Saudita e o Líbano, contribuirían a abater a inmensa maioría dos drons e mísiles lanzados contra territorio israelí. Os proxectís que detonado ocasionaron danos materiais mínimos e non houbo que lamentar ningunha vítima. A práctica totalidade da comunidade internacional condenou o ataque iraniano.

Entre os mercados financeiros, o bitcoin sufriu unha caída moi relevante na sesión do sábado, aínda que foi recuperándose posteriormente. A bolsa de Israel, que abriu o domingo, pechou con caídas do -0,65%. No referente aos mercados europeos, a sesión do luns saldouse con avances de arredor do +0,5% e o mercado norteamericano evoluciona máis condicionado pola referencia macroeconómica que polo escenario xeopolítico, tendo en conta que un forte dato de vendas do comercio retallista do mes de marzo foi o detonante para activar as vendas en Wall Street.

Por suposto, o risco de escalada do conflito repuntou significativamente, aínda que os esforzos diplomáticos, cos Estados Unidos á cabeza, centraranse en conter a resposta militar israelí e evitar unha extensión do conflito que podería ter consecuencias moi negativas para a actividade económica mundial. Neste sentido, os líderes do G-7 reuniranse na sesión do domingo, mentres que Israel convocará o gabinete de guerra.

Teremos que estar moi pendentes do desenvolvemento dos acontecementos nas próximas horas, por se for necesario acometer algún cambio de posicionamento nas nosas carteiras que, por suposto, perseguiría sempre protexer da mellor forma posible o patrimonio dos nosos clientes.