Descubre como reducir a túa pegada de carbono

Con accións sinxelas podes conseguir que a túa forma de consumir enerxía sexa máis responsable co medio ambiente.

Conseguirías reducir o gasto ata un 50 %

Optimizar o consumo de auga

Como consumir auga de forma responsable?

O consumo de auga medio por persoa ao día nun fogar debería ser duns 100 litros. Porén, en España este consumo pode chegar a 132 litros. A maior parte destes consumos realízase en lavabos, cociñas e duchas

Ten en conta estas ideas e reduce ata nun 50 % este consumo

  • Instala redutores de caudal nas tubaxes para diminuír o volume de auga por minuto que sae polas billas.
  • Incorpora aireadores nas billas para aumentar a sensación de caudal reducindo ata un 40 % o consumo de auga. 
  • Utiliza billas monomando para que non sexa preciso utilizar dous fluxos de auga para regular a temperatura.
  • Procura utilizar a lavalouza a plena carga e non fregues á man, pois consomes menos auga e garantes unha mellor acción desinfectante. 
  • Instala unha cisterna con dobre descarga ou que poidas interromper para evitar utilizar auga en exceso e non uses o inodoro como papeleira. 

Levando a cabo estes cambios conseguirás reducir o consumo de auga e utilizar este recurso dunha forma máis responsable e sostible

Ver máis consellos

No BBVA axudámosche a financiar os teus proxectos para aforrar enerxía