Descubre como se xera a túa pegada de carbono

Algunhas das nosas accións cotiás tamén contribúen na emisión de gases de efecto invernadoiro.

1 kg de carne vermella emite 4 kg de carbono

Que produce esas emisións?

A maior parte das súas emisións está relacionada directamente cos animais. Os ruminantes durante as dixestións xeran moito metano, un dos gases que contribúe ao quecemento global.

A gandaría tamén produce emisións derivadas do uso de fertilizantes, dos tractores e da maquinaria utilizada nas granxas.

Que accións poden reducir esas emisións?

Equilibrar os menús incluíndo alimentos das diferentes categorías e apostar polos produtos de proximidade e de produción sostible pode axudar a reducir as emisións asociadas á dieta.

No BBVA creamos a primeira calculadora de pegada de carbono persoal

Se xa es cliente noso, descubre canto dióxido de carbono xeras co teu consumo de gas, electricidade e combustible desde a sección de Sostibilidade da app BBVA.

Queres saber máis sobre a pegada de carbono e como reducila?