Descobreix com es genera la teva petjada de carboni

Algunes de les nostres accions quotidianes també contribueixen a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

1 kg de carn vermella emet 4 kg de carboni

Què produeix aquestes emissions?

Bona part de les seves emissions està relacionada directament amb els animals. Durant les seves digestions, els remugants generen molt metà, un dels gasos que contribueix a l'escalfament global.

La ramaderia també produeix emissions derivades de l'ús de fertilitzants, tractors i maquinària a les granges.

Quines accions poden reduir aquestes emissions?

Equilibrar els menús incloent-hi aliments de les diferents categories i apostar pels productes de proximitat i de producció sostenible pot ajudar a reduir les emissions associades a la dieta.

A BBVA hem creat la primera calculadora de petjada de carboni personal

Si ja ets client nostre, descobreix quant diòxid de carboni generes amb el teu consum de gas, electricitat i combustible des de la secció de Sostenibilitat de l'app BBVA.

Vols saber més coses sobre la petjada de carboni i com reduir-la?