Como acceder a préstamos sen aval bancario?

Explicámosche como conseguir o financiamento que necesitas sen recorrer a terceiros que te avalen.
Un aval é unha garantía adicional para o banco de que se van cumprir as cotas de devolución estipuladas e de que no caso de que o cliente non poida facer fronte aos pagamentos, o diñeiro vai ser devolto á entidade financeira por outra vía. Agora ben, se non se dispón de ningunha persoa física que te avale ou dun ben concreto, por exemplo, unha vivenda, como se pode acceder a préstamos sen aval bancario?
Báner Superior Préstamo Rápido Báner Superior Préstamo Rápido
Préstamo Rápido sen documentos
Se non es cliente, podes solicitar de 3.000€ a 20.000€ de maneira 100% en liña.

Elementos dun préstamo bancario

Os trámites bancarios adoitan incluír nomenclaturas que non se utilizan no día a día e que necesitan ser explicadas para evitar malentendidos. É importante lembrar que as operacións con entidades financeiras inclúen sempre movementos de diñeiro, motivo adicional para controlar todos os termos necesarios para non levar sorpresas desagradables a finais de mes. Á hora de solicitar un préstamo é imprescindible coñecer, que cantidade de diñeiro podo solicitar, o xuro que me van aplicar por prestarme o diñeiro, que comisións e outros gastos teño que aboar, o prazo ou período de tempo acordado para devolver o préstamo e o importe das cotas periódicas.

O feito de contar cun aval, pode axudar a que o banco che conceda o préstamo. Isto non é unha norma universal e dependerá da entidade financeira, a cantidade de diñeiro solicitada, a solvencia do prestameiro, etc.

Préstamos que se poden solicitar sen aval

Á hora de clasificar os préstamos, estes pódense organizar en dous grandes grupos: préstamos hipotecarios e préstamos persoais. Nos préstamos persoais, o financiamento adoita ser máis doado de obter que nun préstamo hipotecario e normalmente a entidade bancaria non esixirá unha garantía específica (como a vivenda nunha hipoteca), pero terá que responder do pagamento do crédito cos bens presentes e futuros.

Os préstamos persoais son aqueles que a entidade financeira ofrece aos seus clientes para solucionar necesidades específicas que xorden nun momento determinado. Os máis coñecidos son os préstamos ao consumo, que están destinados a financiar bens de consumo duradeiros como poden ser un coche, unha moto, un moble, etc. Tamén se atopan dentro dos préstamos persoais aqueles dedicados a cubrir por exemplo os gastos derivados dos estudos.

BBVA pon a disposición dos seus novos clientes un préstamo que non require aval bancario. O Préstamo Rápido Sen Documentos é un préstamo persoal entre 3.000€ e 10.000€ e pódese contratar 100% en liña.

O simulador de préstamos permite calcular a cota mensual e os xuros do préstamo que terías que aboar.

Báner Central Préstamo Rápido Báner Central Préstamo Rápido
Queres un préstamo?
Solicitao de maneira rápida e 100% en liña. Sexas ou non sexas cliente do BBVA.

Requisitos para acceder a préstamos sen aval bancario

É importante entender que todos os requisitos previos á concesión dun préstamo están deseñados para que o banco comprobe a solvencia do seu cliente e se asegure de que o diñeiro solicitado lle sexa devolto con xuros. Con este obxectivo, a entidade financeira solicitará ao demandante dun préstamo, entre outros, o seguinte:

  • Ser maior de idade.
  • Ser solvente: é dicir, ter uns ingresos superiores á obriga adquirida co banco para devolver o préstamo.
  • O banco pódeche solicitar documentación adicional, para o estudo da operación.

Ante calquera dúbida que poida xurdir, recomendamos visitar o simulador de préstamos do BBVA.

CTA Préstamo Rápido CTA Préstamo Rápido
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.