Que significa peñorar nun préstamo

A alternativa que hoxe repasamos é a de peñorar algún dos nosos bens, vexamos en que consiste.

Aínda que o termo é pouco frecuente, peñorar non é máis que deixar en prensa un ou varios dos nosos bens como unha forma adicional de garantía de pagamento, xeralmente ante un prestamista. É unha fórmula utilizada en banca para asegurar operacións financeiras, por exemplo, en préstamos cando o perfil do solicitante non ofrece todas as garantías necesarias de que será capaz de devolver o diñeiro prestado.

Así, en caso de non pagamento por parte do cliente, a entidade podería executar o seu dereito a quedar co ben peñorado e recuperar deste xeito o seu diñeiro. É, polo tanto, un recurso máis que o banco ou a entidade que presta o diñeiro ten para se asegurar de que recuperará o capital, aínda que sexa en forma de ben. Aínda que o funcionamento deste sistema pode parecer similar á garantía nunha hipoteca, na que o banco quedará coa casa se non se pagan as cotas, existen importantes diferenzas que convén coñecer.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

A primeira é que o ben peñorado pasa a mans do prestamista, facendo boa a expresión "deixar en prenda", xa que durante o tempo que dure o préstamo non poderemos utilizar o ben peñorado de xeito ningún. Se, por exemplo, peñorásemos o noso coche para conseguir un préstamo, non o poderiamos conducir, vender, alugar… realmente o vehículo pasaría a estar custodiado fisicamente por quen nos concedeu o préstamo.

Ademais, a diferenza dun préstamo hipotecario, cando se utiliza o peñoramento podemos ofrecer como garantía de pagamento un amplo abano de bens físicos ou financeiros (un ou varios destes bens), desde que acaden o valor do préstamo que se nos concede. Anteriormente mencionamos o coche, pero tamén pode ser unha casa, un local, un paquete de accións, o diñeiro depositado nun fondo de investimento ou mesmo unha cantidade determinada de capital. É, en definitiva, unha fianza.

Cabe sinalar que, se se peñora un produto financeiro que xere xuros ou rendas, o máis habitual é que o cliente poida dispor dese diñeiro, xa que non entraría na garantía de pagamento.

Que ocorre se non se paga?

No caso de devolver todo o préstamo sen incidencias, o cliente recupera o seu ben peñorado. Porén, se chega un momento no que é imposible afrontar a débeda de maneira normal, o prestamista poderá pór a poxa pública o ben para, deste xeito, recuperar o diñeiro prestado. En caso de que fosen bens financeiros, poderá executar os seus dereitos (como vender accións) para recuperar o capital.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Cando interesa peñorar un préstamo?

Peñorar pode facilitar o acceso ao financiamento tanto a un cliente particular como a unha empresa, e é unha maneira útil de ofrecer garantías de pagamento real ante posibles prestamistas. Por exemplo, se o noso volume de ingresos ou o noso avalista non ofrece todos os requisitos desexables que nos pide a entidade bancaria, podemos acudir a peñorar ese local comercial que non utilizamos ou aquel fondo de investimento que non necesitamos facer líquido de maneira inmediata. Desta forma estamos ofrecendo unha garantía máis de pagamento que nos pode axudar a conseguir ese préstamo que desexamos ou a mellorar as súas condicións.

Por outra banda, os custos de utilizar o peñoramento como método de garantía de pagamento son, polo xeral, inferiores aos de realizar unha hipoteca. Cando se hipoteca unha casa existen unha serie de custos burocráticos, como o imposto de actos xurídicos documentados (AXD) ou a taxación da propia casa.

Como idea final, convén sopesar detidamente que ben se vai peñorar, xa que non o poderemos utilizar de ningunha maneira durante o tempo de vida do préstamo, cos evidentes contratempos que isto pode traer.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.