Como conseguir un aval bancario para a miña empresa?

Agora podes solicitar, presentar e consultar os teus avais en liña con AvalBox.
Por veces, unha empresa necesita presentar garantías de solvencia fronte a provedores ou outras entidades, ou o que é o mesmo, precisa dun aval bancario para asegurar que en caso de non poder facer fronte a un pagamento ou obriga, unha entidade bancaria encargarase diso. Segue lendo para descubrir como poder conseguir un aval bancario para a túa empresa de forma rápida e sinxela.
Avalbox Superior Avalbox Superior
BBVA Avalbox
Xestiona os teus avais en liña de forma rápida, cómoda e segura.

Que é un aval bancario para empresa?

Un aval bancario é un contrato de compromiso mediante o que unha entidade bancaria garante que responderá ante o beneficiario no caso de que o solicitante do devandito aval (coñecido como avalado) non poida facerse cargo do pagamento do importe avalado, ou ben non poida responder dunha obriga contraída co beneficiario. Xeralmente, os avais concédense coa finalidade de garantir a amortización dun préstamo, aínda que son a miúdo empregados para asegurar o cumprimento doutras obrigas, como a participación nun concurso ou a subministración dunha mercadoría ou servizo determinado. En xeral, cando un provedor ou entidade beneficiaria esixe un aval a unha empresa, prefire que este sexa bancario. O motivo por que moitas empresas optarán por elixir este tipo de aval reside en que estes últimos presentan maiores garantías que outros avais, xa que os bancos dispón de liquidez para facer fronte á devolución da débeda.

A contratación dun aval mediante unha entidade financeira comporta unha serie de gastos para o avalado. Xeralmente, estes adoitan incluír unha comisión de estudo, comisión de apertura, comisión de risco ou gastos notariais. Ademais, no caso de que o banco véxase na obriga de responder nun dos pagamentos, o cliente deberá devolver a devandita cantidade, respectando os intereses e prazos pactados no momento da sinatura do aval.

AvalBox: avais a un clic

Solicitar un aval bancario pode resultar clave para que unha empresa poida pechar un contrato que esixe o cumprimento de certas garantías. Non obstante, non sempre é fácil que unha empresa obteña un aval por parte do seu banco. Son moitas as entidades que pon trabas con respecto ao tamaño ou outras características da empresa que cualifica como non idóneas para ser obxecto da concesión dun aval.

En O BBVA somos moi conscientes de que o noso apoio pode resultar imprescindible para a túa empresa. Para iso, creamos AvalBox, unha ferramenta dixital mediante a que poderás conseguir o teu aval bancario de forma rápida e sinxela nun clic, evitando as longas esperas que adoitan comportar este tipo de solicitudes. A axilidade que este novo produto ofrece vén dada grazas á dixitalización de todo o proceso: desde que o cliente solicita o aval, ata que se presenta.

Non obstante, esta ferramenta tamén concede a posibilidade de realizar as devanditas xestións en papel que se poden solicitar a través de AvalBox para recolleras posteriormente nunha sucursal. Ademais, este produto presenta todas as garantías de seguridade, xa que a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre actúa como terceiro de confianza e comunica aos intervenientes a emisión do aval, custodia o documento e ofrece un servizo de verificación.

Avalbox Central Avalbox Central
O mundo dos avais cambiou
Agora podes solicitar, presentar e consultar avais de maneira en liña con AvalBox

Quen pode solicitar AvalBox e que vantaxes que obtén?

Para solicitar un aval de empresa mediante AvalBox de O BBVA soamente deben cumprirse dous requisitos: estar dado de alta en O BBVA Net Cash con módulo de avais e dispor dunha liña de aval en vigor con límite dispoñible.

As vantaxes de AvalBox son múltiples:

  • Rapidez: todo o proceso está dixitalizado, desde que solicita o aval ata que se presenta.
  • Comodidade: adeus ao papel e opción de consulta o estado dos avais en todo momento.
  • Seguridade: a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre actúa como terceiro de confianza e, ademais, ofrece un servizo de verificación.

Todas estas vantaxes fan que AvalBox sexa unha ferramenta nova e moi útil para que as empresas logren reducir tempos na obtención do seu aval, ademais de gañar en comodidade. Se necesitas un aval bancario para a túa empresa, solicitao a través da nova ferramenta dixital de O BBVA, AvalBox, grazas á que obterás as garantías necesarias, uns tempos de concesión moi rápidos e a comodidade de poder xestionaro en liña. Se necesitas máis información acerca do procedemento que hai que seguir ou dos requisitos e condicións para a concesión dun aval bancario para a túa empresa, contacta cos nosos xestores.

Avalbox CTA Avalbox CTA
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.