A seguridade nas túas operativas

Medidas que entrarán en vigor coa PSD2.

A partir do 14 de setembro empezaranse a aplicar as RTS (normas técnicas de regulación) asociadas á directiva PSD2. Unha medida que chega como actualización da coñecida PSD e que ten como un dos seus principais obxectivos reforzar a seguridade no pagamento en liña no Espazo Económico Europeo. 

Estas medidas de protección, coa SCA (ou dobre autenticación) como elemento estrela, afectarán tanto ás entidades financeiras tradicionais como ás TTP (ou empresas de servizos a terceiros), que reforzan a súa posición no contorno dos pagamentos en liña. O motivo? A nova normativa obriga os bancos a estableceren canles seguras de acceso á información dos seus clientes (previa autorización destes), o que os debe levar a potenciar a súa seguridade ao nivel dos primeiros.

Aínda que a directiva se empezará a aplicar en setembro, pola complexidade e o impacto que ten para os consumidores e os comercios, éstáse elaborando un plan que deberá ser validado coa autoridade nacional para determinar cando vaise a cumprir cos requisitos da autenticación reforzada (SCA) en comercio electrónico.

Báner Superior Biometria Báner Superior Biometria
Unifica a túa operativa na app do BBVA
Fai todo o que necesitas desde o móbil de forma fácil e cómoda.

Novos requisitos de seguridade

A normativa PSD, que é a que hoxe está activa, unicamente require un factor de autenticación para validar calquera pagamento en liña que, habitualmente, adoita ser un contrasinal. A nova directiva PSD2 dá un paso máis esixindo ás empresas de servizos de pagamento o uso de, polo menos, 2 ou 3 factores de entre os seguintes para validar calquera transacción en liña

  • Algo que o cliente sabe: por exemplo, un contrasinal
  • Algo que o cliente posúe: por exemplo, o seu móbil
  • Algo que o cliente é: por exemplo, a súa impresión dixital

Os anteditos factores serán solicitados en cada transacción en liña que se realice, coa única intención de crear unha operativa ‘libre de risco’.

Comprometidos coa seguridade

Para o BBVA, a seguridade tamén é unha prioridade. Isto deu lugar, desde hai moitos anos, a desenvolver e actualizar medidas ‘invisibles’ para os clientes co obxectivo de protexer o seu diñeiro e os seus datos de actos maliciosos. 

Ferramentas e servizos nacidos do seu liderado en transformación dixital e do seu constante apoio na tecnoloxía e no Big Data, ás que se unirá a SCA nos casos marcados pola lei e, tamén, naqueles nos que resulte indispensable por seguridade. Para todos os demais, será a nosa mencionada ‘protección invisible’ a que manterá a salvo o consumidor. 

Báner Central Biometria Báner Central Biometria
Descubre a Banca en liña de O BBVA
Aproveita todas as funcionalidades que che ofrecemos e que che permitirán realizar as túas operacións diarias desde o móbil.
Como complemento a esta, e a través da app do BBVA, o cliente pode converter o seu teléfono móbil nun mando único co que controlar a súa economía (contas e tarxetas) sexan do BBVA ou doutro banco. Como? Utilizando funcionalidades como ‘acende e apaga as túas tarxetas’ ou o ‘botón do pánico’ para bloquear unha conta ante calquera movemento sospeitoso.
CTA Biometria CTA Biometria