Zona de resistencia

En análise chartista é a zona de flutuación nos mínimos da curva de cotizacións. Xeralmente indica un traspaso de títulos.