Zona de resistència

En anàlisi chartista és la zona de fluctuació en els mínims de la corba de cotitzacions. Generalment indica un traspàs de títols.