Volatilidade histórica

Indica o risco dun valor nun período, a través da análise estatística da serie histórica das súas cotizacións. A volatilidade permítenos avaliar o risco: se un valor é moi volátil, é máis difícil predicir o seu comportamento.