Volatibilidad històrica

Indica el risc d'un valor en un període, a través de l'anàlisi estadístic de la sèrie històrica de les seves cotitzacions. La volatilitat ens permet avaluar el risc: si un valor és molt volàtil, és més difícil predir el seu comportament, per l.