Valor nominal dunha acción

Cando se trata de bonos, é o seu valor teórico, o cal coincide co valor ao que se amortizará (é dicir, a cantidade que recibirá o investidor ao vencemento, non sendo que na emisión se establecesen condicións especiais de reembolso). Os bonos negócianse en porcentaxe do valor nominal, polo que o comprador só pagará esa proporción máis os intereses acumulados do cupón (cupón corrido), se é o caso. No caso das accións, o valor nominal é o resultado de dividir o capital social da empresa entre o número de accións.