Valor bolsista

Valor que a oferta e a demanda dan a unha acción de acordo cunhas previsións de revalorización. É un prezo de mercado que varía en función dos beneficios empresariais e da evolución futura dos tipos de xuro e doutras variables.