Utilities

Termo que engloba as empresas de servizos públicos que cotizan en bolsa. Xeralmente pertencen aos sectores: eléctricas, comunicacións e autoestradas.