Utilitats

Terme que engloba a les empreses de serveis públics que cotitzen en borsa. Generalment pertanyen als secotres elèctriques, comunicacions i autopistes.