Trading

Operativa de compravenda de activos a moi curto prazo, só recomendable para investidores expertos. Consiste en observar o que ocorreu no pasado coa intención de predicir o que ocorrerá no futuro manexando resultados aleatorios.