Trading

Operativa de compravenda d'actius a molt curt termini, només recomanable per a inversors experts. Consisteix en observar el que va ocórrer en el passat amb la intenció de predir el que ocorrerà en el futur manejant resultats aleatoris.