Tipo de emisión

É o prezo de emisión dos valores calculados en porcentaxe.