Tipus d'emissió

És el preu d'emissió dels valors calculats en percentatge.