Tipo de cambio

Relación cambiaria que existe entre dúas moedas.