Tipus de canvi

Relació canviària que existeix entre dues monedes.