Ticker

É a banda informativa que facilita as últimas operacións realizadas a través do Mercado Continuo.