Ticker

És la banda informativa que facilita les últimes operacions realitzades a través del Mercat Continu.