Test de idoniedad

Conxunto de preguntas que as entidades financeiras realizarán aos seus clientes para obter información sobre os seus coñecementos e experiencia previa, así como sobre os seus obxectivos de investimento e a súa situación financeira. Estes datos permitirán á entidade recomendar os investimentos máis axeitadas para o investidor. O devandito test realizarase con carácter previo á prestación dos servizos de asesoramento ou de xestión de carteiras.