Test d'idoniedad

Conjunt de preguntes que les entitats financeres faran als seus clients per obtenir informació sobre els seus coneixements i la seva experiència previs, així com sobre els seus objectius d'inversió i la seva situació financera. Aquestes dades permetran a l'entitat recomanar les inversions més adequades per a l'inversor. Aquest test es farà amb caràcter previ a la prestació dels serveis d'assessorament o de gestió de carteres.