Poxa non competitiva

Procedemento de colocación de valores en que os investidores solicitan un determinado volume; os activos son adxudicados ao prezo medio ponderado que resulte como consecuencia da poxa competitiva.