Subhasta no competitiva

Procediment de col·locació de valors, en què els inversors sol·liciten un determinat volum; els actius s'adjudiquen al preu mitjà ponderat que hagi resultat com a conseqüència de la subhasta competitiva.