Poxa decenal

Esta poxa é realizada polo Banco de España cada dez días. Nela o banco emisor compra ou vende diñeiro ás entidades financeiras coa colocación de certificados do Banco Central (CBE) e con débeda pública. Nesta poxa e con estes instrumentos fixa decenalmente o prezo do diñeiro.