Subhasta decennal

Aquesta subhasta la fa el Banc d'Espanya cada deu dies. En aquesta subhasta el banc emissor compra o ven diners a les entitats financeres amb la col·locació de Certificats del Banc Central (CBE) i amb deute públic. En aquesta subhasta i amb aquests instruments fixa decennalment el preu dels diners.