Sociedades de cualificación

Estas sociedades ou firmas de cualificación dedícanse a avaliar a solvencia dos emisores de renda fixa, con que capacidade poden pagar os xuros prometidos e devolver o diñeiro prestado. Para o faceren, dispoñen duns baremos coñecidos polo investidor.