Societats de qualificació

Aquestes societats o firmes de qualificació es dediquen a avaluar la solvència dels emissors de renda fixa. Amb quina capacitat poden pagar els interessos promesos i tornar els diners prestats. Per fer-ho, disposen d'uns barems coneguts per l'inversor.