Sociedade anónima

Empresa cuxo capital social está distribuído en accións e que limita a responsabilidade dos seus socios ao capital achegado.