Societat anònima

Empresa el capital social de la qual està distribuït en accions i que limita la responsabilitat dels seus socis al capital aportat.