Sobre o par

Subscrición ou compra dunha acción a un prezo superior ao seu valor nominal a un 100%.