Sobre la par

Subscripció o compra d'una acció a un preu superior al seu valor nominal a un 100%.