Series de Fibonacci

Series creadas polo matemático italiano Leonardo de Pisa coñecido como Fibonacci, que descubriu unha serie numérica en que cada número é a suma dos dous anteriores e pódese aplicar aos fenómenos naturais entre eles a bolsa.