Sèries de Fibonacci

Sèries creades pel matemàtic italià Leonardo de Pisa conegut com a Fibonacci, que va descobrir una sèrie numèrica en la qual cada nombre és la suma dels dos anteriors i es pot aplicar als fenòmens naturals entre ells la borsa.